Gordonia axillaris (Гордония пазушная)

Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl.

Семейство: Theaceae Чайные

Названия:

 • Fried Egg Plant (англ.)
 • Вьетнам: Gò Đồng Nách; Đại Đầu Trà, Gò Đồng Mào, Gò Đồng Mép, Thiết Hạch Đào, Ti Âm Hoa Nách, Ti Âm Vàng, Trâm Vàng, Tri Âm Gần Khuyết, Tri Âm Răng Tròn
 • Таиланд: เมี่ยงหลวง Miang Luang, ดอกไข่ดาว Dok Khaidaw; แมวคล้องตอ Maeo Khlong To, ส้านเขา San Khao, อินทปัฎฐา Intha Pattha, เข็มใหญ่ Khem Yai; ตีนจำ Tin Cham (Северо-Восточный Таиланд)

Синонимы:

 • Camellia axillaris Roxb. ex Ker Gawl.
 • Castanopsis camelliifolia H. Lév.
 • Gordonia anomala Spreng.
 • Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) D. Dietr.
 • Gordonia axillaris var. axillaris
 • Gordonia axillaris var. nantoensis H.Keng
 • Gordonia lessertii Szyszył.
 • Gordonia shimadae Ohwi
 • Gordonia tagawae Ohwi
 • Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet
 • Polyspora axillaris var. nantoensis (H.Keng) S.S.Ying
 • Polyspora shimadae (Ohwi) Ohwi
 • Polyspora tagawae (Ohwi) S.S. Ying
 • Polyspora tonkinensis (Pit.) B.M. Barthol. & T.L. Ming
 • Sasanqua ochroleuca Raf.

Происхождение: Юго-Восточная Азия


Kebun Raya Eka Karya (Candikuning, Tabanan, Bali - Indonesia)
Photo taken in February, 2017

Gordonia axillaris Gordonia axillaris Gordonia axillaris
Gordonia axillaris Gordonia axillaris