Gordonia

Family: Theaceae
Gordonia axillaris

Gordonia axillaris
Gordonia sp.

Gordonia sp.