Sterculia lanceifolia (Стеркулия ланцетолистная)

Sterculia lanceifolia Roxb.

Семейство: Malvaceae Мальвовые
Подсемейство: Sterculioideae Стеркулиевые

Названия:

  • Китай: 西蜀苹婆 Xi Shu Ping Po
  • Мьянма: Makai

Синонимы:

  • Sterculia roxburghii Wall.
Происхождение: Южный Китай

Sterculia lanceolata Sterculia lanceolata Sterculia lanceolata
Sterculia lanceolata
Sterculia lanceolata Sterculia lanceolata Sterculia lanceolata Sterculia lanceolata

Gardens by the Bay
(18 Marina Gardens Drive, Singapore - Singapore)

Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia
Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia
Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia
Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia
Sterculia lanceifolia Sterculia lanceifolia