Pereskia

Family: Cactaceae
Pereskia bleo

Pereskia bleo
Pereskia grandifolia

Pereskia grandifolia