Markhamia

Family: Bignoniaceae
Markhamia lutea

Markhamia lutea
Markhamia stipulata

Markhamia stipulata